Overcoming difficulties

Book project: planning ahead.  Josep Pla in The Gray Notebook:

He emprès aquest camí, no pas pensant en els resultats que en podré obtenir que seran, gairebé segur, mediocríssims, potser nuls, potser negatius–llevat de produir-se alguna cosa impensada. He emprès aquest camí per vèncer la dificultat d’emprendre’l–exactament parlant.